STECH International

Hotline

0918.682.088

Kính hiển vi phản pha


Kính hiển vi 3 mắt phản pha, Novex 86.341 Euromex

Model: KI4029

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi phản pha IS.1158-PLPHi Euromex

Model: KI5194

Liên hệ
          0 Đánh giá