STECH International

Hotline

0918.682.088

Kính hiển vi soi ngược


Thiết bị gia nhiệt cho mẫu soi trên kính hiển vi Tokai Hit

Model: TH6986

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi kim tương 1000X, soi cấu trúc vật liệu Euromex

Model: KI3770

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi soi ngược đo huỳnh quang OX.2453-PLF EUROMEX

Model: KI7823

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi soi ngược trường sáng OX.2003-PL EUROMEX

Model: KI8753

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi soi ngược phản pha OX.2053-PLPH EUROMEX

Model: KI7563

Liên hệ
          0 Đánh giá