STECH International

Hotline

0918.682.088

Kính lúp cầm tay


Kính lúp cầm tay Peak Lupe phóng đại 5X

Model: KI1175

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính lúp cầm tay Peak Lupe phóng đại 10X

Model: KI6647

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính lúp cầm tay Peak Lupe phóng đại 15X

Model: KI3182

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính lúp cầm tay Peak Lupe phóng đại 22X

Model: KI1677

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính lúp cầm tay Peak Lupe phóng đại 30X

Model: KI9200

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính lúp cầm tay kèm thước đo Peak Lupe phóng đại 10X

Model: KI7614

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính lúp cầm tay kèm thước đo Peak Lupe phóng đại 15X

Model: KI5436

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính lúp cầm tay kèm thước đo Peak Lupe phóng đại 20X

Model: KI7641

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi một mắt MT-10 Meiji Techno

Model: KI6757

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính lúp phóng đại 8x – 16x 2044 PEAK

Model: KI4526

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính lúp cầm tay 5X chống tĩnh điện ESD có đèn LED

Model: KI9135

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính lúp cầm tay độ phóng đại 15x (loại gấp)

Model: KI9745

Liên hệ
          0 Đánh giá