STECH International

Hotline

0918.682.088

Lấy mẫu nước


Bộ dụng cụ lấy mẫu nước mặt / nước thải

Model: BO6376

Liên hệ
          0 Đánh giá

Dụng cụ lấy mẫu nước thủ công dài 6m, 4 khớp nối

Model: DU6909

Liên hệ
          0 Đánh giá

Dụng cụ lấy mẫu nước thủ công dài 2.8m, 4 khớp nối

Model: DU9356

Liên hệ
          0 Đánh giá

Dụng cụ lấy mẫu nước thủ công dài 4.5m, 3 khớp nối

Model: DU9071

Liên hệ
          0 Đánh giá

Dụng cụ lấy mẫu nước thủ công dài 3m, 3 khớp nối

Model: DU3535

Liên hệ
          0 Đánh giá

Dụng cụ lấy mẫu nước thủ công dài 2.5m, 2 khớp nối

Model: DU5305

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bơm lấy mẫu nước dưới đất Mega-Typhoon XL

Model: BO1768

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bơm lấy mẫu nước SS Geosub Geotech

Model: BO7376

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bơm xylanh lấy mẫu nước Buerkle

Model: BO3856

Liên hệ
          0 Đánh giá

Dụng cụ lấy mẫu nước thủ công Buerkle

Model: DU1855

Liên hệ
          0 Đánh giá