STECH International

Hotline

0918.682.088

Máy đo đa chỉ tiêu đất


Bộ đo E bằng tấm ép tĩnh

Model: BO8073

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ kít đo các thông số của đất

Model: BO9162

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ kit đo đa chỉ tiêu đất

Model: BO9331

Liên hệ
          0 Đánh giá