STECH International

Hotline

0918.682.088

Phụ kiện kính hiển vi


Nguồn sáng lạnh

Model: NG1575

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nguồn phát sáng lanh 150W

Model: NG7673

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ kit vệ sinh kính Euromex

Model: BO6838

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ kít chuẩn bị mẫu cho kính hiển vi EUROMEX

Model: BO3215

Liên hệ
          0 Đánh giá

Dầu ngâm kính

Model: DA4561

Liên hệ
          0 Đánh giá

Giấy lau kính

Model: GI2600

Liên hệ
          0 Đánh giá

Buồng đếm tinh trùng Markler

Model: BU6277

Liên hệ
          0 Đánh giá

Buồng đếm tinh (dùng nhiều lần)

Model: BU7204

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lamen 22x22

Model: LA9404

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lam kính

Model: LA8436

Liên hệ
          0 Đánh giá

Lamen 20x20

Model: LA1634

Liên hệ
          0 Đánh giá