STECH International

Hotline

0918.682.088

Máy lấy mẫu bụi


Máy đo nồng độ CO2, nhiệt độ, độ ẩm cầm tay

Model: MA3700

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đo khí CO2 cầm tay (0-30%)

Model: MA2084

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy phân tích chất lượng khí độc đa năng IX616 IMR

Model: MA5545

Liên hệ
          0 Đánh giá

Thiết bị đo khí độc đa chỉ tiêu EX660 IMR

Model: TH6702

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đo khí CO2 cầm tay (đo khí cháy) IMR

Model: MA6098

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đo nồng độ khí độc (O2, CO, CO2) IMR 1400C

Model: MA9702

Liên hệ
          0 Đánh giá

Hệ thống máy đo bụi ống khói Dust Alert DA75IMR

Model: HE7282

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy phân tích khí độc, khí thải IMR 2800P

Model: MA8486

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đo khí thải công nghiệp IRM 4000

Model: MA8978

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy lấy bụi bông TE 4000 TISCH – Mỹ

Model: MA9910

Liên hệ
          0 Đánh giá

Thiết bị đo nồng độ bụi hô hấp TM data II HUND

Model: TH4765

Liên hệ
          0 Đánh giá