STECH International

Hotline

0918.682.088

TB hiệu chuẩn


Thiết bị ghi nhiệt độ tự động Fridge-tag 2E BERLINGER

Model: TH6773

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy kiểm tra tính toàn vẹn màng lọc

Model: MA9313

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ ghi và hiển thị dữ liệu nhiệt độ/ độ ẩm Ludwig

Model: BO5624

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ ghi và hiển thị dữ liệu nhiệt độ/ độ ẩm 4 kênh

Model: BO3033

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ ghi và hiển thị dữ liệu nhiệt độ/ độ ẩm

Model: BO2366

Liên hệ
          0 Đánh giá

Cảm biến đo nhiệt độ -1800C đến +2800C CW.600.101.1 Daihan

Model: CA3363

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đo nhiệt độ / độ ẩm môi trường PHYSICS 300-2 Ludwig

Model: MA5635

Liên hệ
          0 Đánh giá

Thiết bị nhiệt ẩm kế 12200 Ludwig Schneider

Model: TH9721

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy kiểm tra độ rò rỉ của màng lọc HEPA 2i ATI – Mỹ

Model: MA1553

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đo nhiệt độ đa kênh PHYSICS 300 Ludwig Đức

Model: MA5675

Liên hệ
          0 Đánh giá