STECH International

Hotline

0918.682.088

Thiết bị đo thực vật


Thiết bị chụp ảnh và phân tích rễ cây CI-600 CID

Model: TH2774

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đo cây đa năng/ đo chiều cao

Model: MA7312

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đo diện tích lá CI-202 CID

Model: MA3339

Liên hệ
          0 Đánh giá

MÁY ĐO DIỆN TÍCH LÁ CÂY

Model: MA4031

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đo diệp lục lá CM 1000 Spectrum

Model: MA5517

Liên hệ
          0 Đánh giá

MÁY ĐO DIỆP LỤC LÁ CÂY

Model: MA7954

Liên hệ
          0 Đánh giá

Hệ thống đo CO2 và cường độ quang hợp CI-340 CID

Model: HE2273

Liên hệ
          0 Đánh giá