STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ ấm lạnh- tủ ấm BOD


Tủ ấm lạnh / Tủ ấm BOD 450 lít LI-IL450 LK Lab Korea

Model: TU9891

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh / Tủ ấm BOD 250 lít LI-IL250 LK Lab Korea

Model: TU1256

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh / Tủ ấm BOD 150 lít LI-IL150 LK Lab Korea

Model: TU3946

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh / Tủ ấm BOD 60 lít LI-IL060 LK Lab Korea

Model: TU7218

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh 850 lít từ -5oC đến 60oC IC850R Amerex

Model: TU6314

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh 500 lít từ -5oC đến 60oC IC500R Amerex

Model: TU5761

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh 320 lít từ -5oC đến 60oC IC320R Amerex

Model: TU4220

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh 150 lít từ -5oC đến 60oC IC150R Amerex Mỹ

Model: TU2204

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bể điều nhiệt tuần hoàn

Model: BE2014

Liên hệ
          0 Đánh giá