STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ lạnh âm sâu -60oC


Tủ bảo quản sinh phẩm -60oC, 138 lít (kiểu ngang) Haier

Model: TU6106

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh âm (-25℃ đến -60℃, 218 lít) Biobase BDF-60H218

Model: TU2041

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh âm (-25℃ đến -60℃, 118 lít) Biobase

Model: TU3634

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh âm (-25℃ đến -60℃, 60 lít) BDF-60H58 BIOBASE

Model: TU8879

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh âm -60°C, 476 lít, nằm ngang, LTF 535, ARCTIKO

Model: TU8434

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh âm -60oC 71 lít, nằm ngang LTF 85 ARCTIKO

Model: TU7078

Liên hệ
          0 Đánh giá