STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ tiệt trùng (UV)


Tủ tiệt trùng khí nóng 100 lít 250o LDO-100S Labtech

Model: TU2521

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ tiệt trùng khí nóng 56 lít LDO-060S Labtech

Model: TU2498

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ tiệt trùng khí nóng 32 lít 250o LDO-030S Daihan

Model: TU9440

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ tiệt trùng UV 100 lít LUV-100S Daihan Labtech

Model: TU4587

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ tiệt trùng UV 285 lít LUV-205S Daihan Labtech

Model: TU7079

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ tiệt trùng UV 175 lít LUV-150S Daihan Labtech

Model: TU9880

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ tiệt trùng UV & khí nóng 35 lít LUV-031S Daihan Labtech

Model: TU4297

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ tiệt trùng UV & khí nóng 56 lít LUV-061S Daihan Labtech

Model: TU6588

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ tiệt trùng UV & khí nóng 100 lít LUV-101S Daihan Labtech

Model: TU7725

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ hấp khô DC bằng khí nóng / Nồi hấp tiệt trùng khô

Model: TU5915

Liên hệ
          0 Đánh giá