STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ trữ máu Blood bank


Tủ lạnh trữ máu 4oC, 106 lít kiểu giỏ đựng HXC-106 Haier

Model: TU3009

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ trữ máu 2 cánh, 650 lít, 4±1oC BBR-4V650 BIOBASE

Model: TU8857

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ trữ máu 2 cánh, 1000 lít, 4±1oC BBR-4V1000 BIOBASE

Model: TU1276

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ trữ máu 310 lít, 4±1oC BBR-4V310 BIOBASE

Model: TU6338

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ trữ máu 250 lít, 4±1oC BBR-4V250 BIOBASE

Model: TU3025

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ trữ máu 210 lít, 4±1oC BBR-4V210 BIOBASE

Model: TU4366

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ trữ máu 120 lít, 4±1oC BBR-4V120 BIOBASE

Model: TU5497

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh trữ máu chuyên dụng 429 lít, kiểu ngăn kéo HAIER

Model: TU8821

Liên hệ
          0 Đánh giá