STECH International

Hotline

0918.682.088

Xác định COD- oxy hóa học


Bộ phá mẫu COD (thermoreactor) YSI

Model: BO6236

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ đo COD - nhu cầu oxy hóa học

Model: BO3062

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ phản ứng COD

Model: BO7965

Liên hệ
          0 Đánh giá