STECH International

Hotline

0918.682.088

Các hãng khác


Nồi hấp tiệt trùng 100 lít LK Lab Korea HAC100

Model: NO7807

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng 80 lít LK Lab Korea HAC080

Model: NO9547

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng 60 lít LK Lab Korea HAC060

Model: NO7315

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng 45 lít LK Lab Korea HAC045

Model: NO7209

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng đứng 100 lít Biobase BKQ-Z100I

Model: NO6963

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng đứng 75 lít Biobase BKQ-Z75I

Model: NO1279

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng đứng 50 lít Biobase BKQ-Z50I

Model: NO5980

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng đứng 30 lít Biobase BKQ-Z30I

Model: NO9765

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp 2 cửa (360 lít), có sấy khô chân không Astell

Model: NO6900

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp dung tích 490 lít Astell

Model: NO8782

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp dung tích lớn (1200 lít), có sấy khô Astell

Model: NO1558

Liên hệ
          0 Đánh giá