STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ ấm Labtech- HQ


Tủ ấm lạnh 840 lít, 10 đến 60oC LBI-1000E Labtech

Model: TU7843

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh 700 lít, 10 đến 60oC LBI-700E Labtech

Model: TU2034

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh 420 lít, 10 đến 60oC LBI-500E Labtech

Model: TU7168

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh 250 lít, 10 đến 60oC LBI-250E Labtech

Model: TU9184

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh 150 lít, 10 đến 60oC LBI-150E Labtech

Model: TU3526

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh 122 lít, 10 đến 60oC LBI-100E Labtech

Model: TU5298

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc có làm lạnh 4 tầng Labtech

Model: TU4031

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc có làm lạnh 2 buồng, 1 giá/1 buồng Labtech

Model: TU3949

Liên hệ
          0 Đánh giá