STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ hút khí độc- tủ đựng hóa chất


Tủ hút khí độc hiện số 1.8m LFH-2180V Daihan Labtech

Model: TU2279

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ hút khí độc hiện số, 1.5m LFH-2150V Daihan Labtech

Model: TU5682

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ hút khí độc hiện số, 1.2m LFH-2120V Daihan Labtech

Model: TU6829

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ hút hóa chất có đường ống, 1.8m BIOBASE

Model: TU1937

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ hút hóa chất có đường ống, 1.5m BIOBASE

Model: TU5300

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ hút hóa chất có đường ống, 1.2m BIOBASE

Model: TU2826

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ hút hóa chất có ống hút và đèn UV, 1.54m BIOBASE

Model: FH1500(A)

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ hút hóa chất có ống hút và đèn UV, 1.24m BIOBASE

Model: TU1927

Liên hệ
          0 Đánh giá