STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ lạnh -30oC


Tủ lạnh âm -10oC đến -35oC 730 lít LBF-4025U Daihan Labtech

Model: TU8862

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh âm -10oC đến -35oC 615 lít LBF-4020U Daihan Labtech

Model: TU7179

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh âm -10oC đến -35oC 492 lít LBF-4015U Daihan Labtech

Model: TU1380

Liên hệ
          0 Đánh giá