STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ ấm lắc


Máy lắc ổn nhiệt/Tủ ấm lắc 2 cánh BJPX-1102 BIOBASE

Model: MA7860

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy lắc ổn nhiệt/Tủ ấm lắc BJPX-1102C BIOBASE

Model: MA6525

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc (181 lít, 80oC) GYROMAX™ 767 Amerex

Model: TU6575

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc (210 lít, 80oC) GYROMAX™ 747 Amerex

Model: TU7998

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc (140 lít, 80oC) GYROMAX™ 737 Amerex

Model: TU4255

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc (63 lít, 80oC) GYROMAX™ 727 Amerex

Model: TU3377

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc 34 lít, 600 vòng/phút ZWY-103D Labwit

Model: TU9500

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc 34 lít, 400 vòng/phút ZWY-103B Labwit

Model: TU1293

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lắc 63 lít, 400 vòng/phút ZWY-100H LABWIT

Model: TU6137

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm lạnh có lắc LI-BS100L LK Lab Korea

Model: TU5664

Liên hệ
          0 Đánh giá