STECH International

Hotline

0918.682.088

Thiết bị phòng LAS- XD


Máy lắc sàng rung RoTap RX-29-16 W.S.Tyler

Model: MA3042

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy phân tích kim loại cầm tay X-Ray QualiX-100 Qualitest

Model: MA9025

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bếp cách cát 580 x 440mm COS-3.6

Model: BE1942

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bếp cách cát 440 x 340mm COS-2.4

Model: BE8661

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy lắc sàng đường kính 200mm ZBSX-92 LUDA

Model: MA6691

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy kéo nén vạn năng kỹ thuật số 100 tấn WE-1000B LUDA

Model: MA5115

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy trộn cưỡng bức kiểu ngang 66 lít SJD-60 LUDA

Model: MA4270

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy lắc sàng đường kính 200mm XSB-88 LUDA

Model: MA7998

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy trộn bê tông cưỡng bức kiểu ngang SJD-100 LUDA

Model: MA4938

Liên hệ
          0 Đánh giá

Thiết bị dưỡng mẫu (xi măng) HBY-40A WUXI JIANYI

Model: TH5363

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy nghiền đĩa chuẩn bị mẫu đầu vào LC-82F Gilson

Model: MA3702

Liên hệ
          0 Đánh giá