STECH International

Hotline

0918.682.088

Vi sinh và SHPT


Máy nhân gene PCR Model 322 Astec

Model: MA8081

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy nhân gen PCR GeneAtlas G02 Astec

Model: MA7780

Liên hệ
          0 Đánh giá