STECH International

Hotline

0918.682.088

Labtech- Hàn Quốc


Nồi hấp tiệt trùng 100 lít, có sấy khô chân không Labtech

Model: NO9497

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng 40 lít, có sấy khô chân không Labtech

Model: NO8762

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa, 300 lít, trụ tròn Labtech

Model: NO1850

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng chân không 40 lít Labtech

Model: NO1845

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng chân không 25 lít Labtech

Model: NO4406

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng chân không 12 lít Labtech

Model: NO9513

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng 40 lít LAC-5040SD Labtech

Model: NO9984

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng plasma 56 lit LPS-1060T Daihan Labtech

Model: NO5044

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng plasma 130 lit LPS-1130F Daihan Labtech

Model: NO8754

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng chân không 500 lít LAC-6505SP Labtech

Model: NO3697

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng 60 lít, có sấy khô chân không LABTECH

Model: NO2753

Liên hệ
          0 Đánh giá