STECH International

Hotline

0918.682.088

Kính hiển vi soi nổi


Kính hiển soi nổi 2 mắt, phóng đại 8 đến 50 lần LABOMED

Model: KI1937

Liên hệ
          0 Đánh giá

Màn hình kèm camera 5.0Mp LABOMED

Model: MA7274

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi soi nổi DZ, 8X tới 64X, tỷ lệ zoom 1:8 Euromex

Model: KI6780

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi soi nổi DZ, 8X tới 80X, tỷ lệ Zoom 1:10 Euromex

Model: KI5721

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi soi nổi 55 lần, zoom 1:8.4, NexiusZoom EVO Euromex

Model: KI2176

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi soi nổi, có đầu chờ kết nối camera Euromex

Model: KI4669

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi soi nổi (độ phóng đại 45 lần) Euromex

Model: KI1592

Liên hệ
          0 Đánh giá