STECH International

Hotline

0918.682.088

Dụng cụ lấy mẫu đất


Dụng cụ lấy mẫu đất có bàn đạp 81cm Geosampler

Model: DU6199

Liên hệ
          0 Đánh giá

Dụng cụ lấy mẫu đất 117cm Puerckhauer

Model: DU3693

Liên hệ
          0 Đánh giá

Dụng cụ lấy mẫu đất 81cm Puerckhauer

Model: DU1409

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ dụng cụ lấy mẫu trầm tích đáy 445.11 AMS

Model: BO2331

Liên hệ
          0 Đánh giá

Thiết bị dụng cụ lấy mẫu đất TPLQ‐2

Model: TH4107

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ dụng cụ lấy mẫu đất ngập nước 25030 AMS

Model: BO2537

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ dụng cụ lấy mẫu đất cát 209.51 AMS

Model: BO8252

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ xuyên tiêu chuẩn SPT

Model: BO5234

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ sàng thí nghiệm thành phần hạt

Model: BO3587

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy lắc sàng rung

Model: MA3645

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ phân cỡ / Sàng rây mẫu

Model: BO1537

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bộ khoan lấy mẫu đất chuyên nghiệp

Model: BO5555

Liên hệ
          0 Đánh giá

MÁY SÀNG LẮC RUNG

Model: MA8087

Liên hệ
          0 Đánh giá