STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ lạnh bảo quản Vacxin/ Dược


Tủ lạnh bảo quản mẫu 656 lít, 2 – 8oC Biobase BPR-5V650

Model: TU5943

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh bảo quản mẫu 1500 lít, 2 – 8oC Biobase BPR-5V1500

Model: TU9275

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh bảo quản mẫu 360 lít, 2 – 8oC Biobase BPR-5V360

Model: TU4799

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh bảo quản mẫu 1000 lít, 2 – 8oC Biobase BPR-5V1000

Model: TU6123

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh bảo quản mẫu 588 lít, 2 – 8oC Biobase BPR-5V588

Model: TU9090

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh bảo quản mẫu 310 lít, 2 – 8oC Biobase BPR-5V310

Model: TU2703

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh bảo quản mẫu 250 lít, 2 – 8oC Biobase BPR-5V250

Model: TU1374

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh bảo quản mẫu 130 lít, 2 – 8oC Biobase BPR-5V160

Model: TU7632

Liên hệ
          0 Đánh giá