STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ lạnh -40oC


Tủ lạnh âm (-10oC đến -40oC, 485 lít) Biobase

Model: TU5008

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ bảo quản sinh phẩm -40oC, 262 lít DW-40L262 Haier

Model: TU1402

Liên hệ
          0 Đánh giá