STECH International

Hotline

0918.682.088

Máy đo thực phẩm


Kính hiển vi sinh học 2 mắt 86.025 EUROMEX (có sẵn)

Model: KI7485

Liên hệ
          0 Đánh giá

Khúc xạ kế Atago Master Series đo nồng độ rượu

Model: KH5020

Liên hệ
          0 Đánh giá

Khúc xạ kế Atago dòng Master đo nồng độ rượu

Model: KH6692

Liên hệ
          0 Đánh giá

Khúc xạ kế Atago dòng Master khoảng đo độ Brix rộng

Model: KH2283

Liên hệ
          0 Đánh giá

Khúc xạ kế M Series Atago đo nước ép trái cây rau quả

Model: KH4603

Liên hệ
          0 Đánh giá

Khúc xạ kế dòng Master đo mẫu trắng đục Atago

Model: KH1310

Liên hệ
          0 Đánh giá

Khúc xạ kế M Series Atago đo sữa đậu nành

Model: KH2247

Liên hệ
          0 Đánh giá

Khúc xạ kế α Series Atago đo sữa đậu nành

Model: KH8810

Liên hệ
          0 Đánh giá

Khúc xạ kế α Series Atago đo độ ẩm mật ong

Model: KH6167

Liên hệ
          0 Đánh giá

Khúc xạ kế Atago đo độ Brix thấp

Model: KH6445

Liên hệ
          0 Đánh giá

Khúc xạ kế T Series Atago

Model: KH6120

Liên hệ
          0 Đánh giá

Khúc xạ kế cầm tay M Series Atago đo chỉ số khúc xạ

Model: KH5646

Liên hệ
          0 Đánh giá

Khúc xạ kế cầm tay Atago đo mật ong

Model: KH9934

Liên hệ
          0 Đánh giá

Khúc xạ kế cầm tay M Series Atago

Model: KH5215

Liên hệ
          0 Đánh giá

Khúc xạ kế cầm tay Atago

Model: KH7467

Liên hệ
          0 Đánh giá