STECH International

Hotline

0918.682.088

Giải phẫu bệnh (xử lý mô)


Máy đun Parapin 10 lít BK-PD10 BIOBASE

Model: BK-PD10

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bàn sấy tiêu bản (Bàn sấy lam) BK-SDII BIOBASE

Model: BA1363

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bàn sấy tiêu bản (Bàn sấy lam) BK-SDI BIOBASE

Model: BA1243

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bể dàn tiêu bản (Bể căng mô) BK-TFII BIOBASE

Model: BE7424

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bể dàn tiêu bản (Bể căng mô) BK-TFI BIOBASE

Model: BE6937

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy cắt lát tiêu bản thủ công BK-2218 BIOBASE

Model: MA6513

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy cắt lát tiêu bản thủ công BK-2268 BIOBASE

Model: MA1621

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy cắt lát tiêu bản thủ công BK-2258 BIOBASE

Model: MA9400

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đúc khối nến BK-TEI BIOBASE

Model: MA2550

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đúc khối nến có bàn làm lạnh BK-CPI + BK-TEI BIOBASE

Model: MA3451

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy xử lý mô tự động BK-TS3D BIOBASE

Model: MA9416

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy xử lý mô tự động BK-TS3A BIOBASE

Model: MA4969

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy hàn ống trữ lạnh (cryotube sealer) CRYOPROOF™ 313 AMEREX

Model: MA5993

Liên hệ
          0 Đánh giá