STECH International

Hotline

0918.682.088

Gemmy- Đài Loan


Nồi hấp tiệt trùng nằm ngang 83 lít TC-406 Gemmy

Model: NO1945

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng nằm ngang 530 lít TC-750 Gemmy

Model: NO4464

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp 2 cửa nằm ngang 196 lít TC-500D Gemmy

Model: NO3564

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp 2 cửa tiệt trùng nằm ngang 113 lít, TC-409D Gemmy

Model: NO5630

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng nằm ngang 77 lít TC-339 Gemmy

Model: NO7099

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng nằm ngang 283 lít Gemmy TC-600

Model: NO8638

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng nằm ngang 196 lít Gemmy TC-500

Model: NO5965

Liên hệ
          0 Đánh giá

Nồi hấp tiệt trùng nằm ngang 143 lít, Gemmy TC-459

Model: NO3995

Liên hệ
          0 Đánh giá