STECH International

Hotline

0918.682.088

Lấy mẫu hạt


Dụng cụ lấy mẫu hạt/bột TargetDispo 5393-4460 Burkle

Model: DU7097

Liên hệ
          0 Đánh giá

Dụng cụ lấy mẫu thịt động và đá 50mm Ice Borer

Model: DU3449

Liên hệ
          0 Đánh giá

Dụng cụ lấy mẫu thịt động và đá 16mm Ice Borer

Model: DU9693

Liên hệ
          0 Đánh giá

Dụng cụ lấy mẫu bột 1100mm Burkle 5338-1100 StickProof

Model: DU2903

Liên hệ
          0 Đánh giá

Dụng cụ lấy mẫu bột 410mm StickProof Burkle 5338-0410

Model: DU7322

Liên hệ
          0 Đánh giá

Dụng cụ lấy mẫu bột vào lọ bằng nhựa PP

Model: DU5020

Liên hệ
          0 Đánh giá

Dụng cụ lấy mẫu bột vào lọ bằng thép 316L

Model: DU5211

Liên hệ
          0 Đánh giá

Dụng cụ lấy mẫu hạt, dài 80cm 5382-0080 Burkle

Model: DU2759

Liên hệ
          0 Đánh giá

Thìa lấy mẫu 200ml

Model: TH7279

Liên hệ
          0 Đánh giá

Thìa lấy mẫu 100ml

Model: TH1426

Liên hệ
          0 Đánh giá