STECH International

Hotline

0918.682.088

Máy hàn túi


MÁY HÀN CHÂN MÁ ĐỒNG

Model: MA9310

Liên hệ
          0 Đánh giá

MÁY HÀN CỐC THẠCH

Model: MA9925

Liên hệ
          0 Đánh giá

MÁY HÀN MIỆNG TÚI CÓ THỔI KHÍ

Model: MA5229

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy hàn túi Nilon dập tay

Model: MA9769

Liên hệ
          0 Đánh giá

MÁY HÀN TÚI NILON

Model: MA9149

Liên hệ
          0 Đánh giá

MÁY HÀN MIỆNG TÚI

Model: MA2773

Liên hệ
          0 Đánh giá

MÁY HÀN MIỆNG TÚI DẠNG ĐỨNG FR 900

Model: MA7794

Liên hệ
          0 Đánh giá

MÁY HÀN MIỆNG TÚI CÓ IN DATE FR 998

Model: MA2331

Liên hệ
          0 Đánh giá