STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ sấy- Sấy chân không


Tủ sấy 300oC, 1050 lít TR 1050 /R7 Nabertherm

Model: TU4399

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ sấy 300oC, 450 lít TR 450/R7 Nabertherm

Model: TU7819

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ sấy 300oC, 240 lít TR 240/R7 Nabertherm

Model: TU6241

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ sấy 300oC, 120 lít TR 120/R7 Nabertherm

Model: TU9253

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ sấy 300oC, 60 lít TR 60/R7 Nabertherm

Model: TU7375

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ sấy 300oC, 30 lít TR 30/R7 Nabertherm

Model: TU2755

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ sấy 300oC, 1050 lít TR 1050/B410 Nabertherm

Model: TU4376

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ sấy 300oC, 450 lít TR 450/B410 Nabertherm

Model: TU6181

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ sấy 300oC, 120 lít TR 120/B410 Nabertherm

Model: TU9037

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ sấy 300oC, 30 lít TR 30/B410 Nabertherm

Model: TU9246

Liên hệ
          0 Đánh giá