STECH International

Hotline

0918.682.088

Kính hiển vi huỳnh quang


Kính hiển vi huỳnh quang OX.3080 EUROMEX

Model: KI9706

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi huỳnh quang 2 mắt IS.3152-EPLi/LB EUROMEX

Model: KI2690

Liên hệ
          0 Đánh giá