STECH International

Hotline

0918.682.088

Thùng bảo quản đi hiện trường


Hộp trữ lạnh từ -25oC đến 25oC, 8 lít BW25-8 Haier

Model: HO1947

Liên hệ
          0 Đánh giá

Hộp trữ lạnh từ -25oC đến 25oC, 12 lít BW25-12 Haier

Model: HO4585

Liên hệ
          0 Đánh giá

Hộp trữ lạnh từ -25oC đến 25oC, 12 lít BW50-12 Haier

Model: HO8770

Liên hệ
          0 Đánh giá

Hộp trữ lạnh từ -25oC đến 25oC, 18 lít BW25-18 Haier

Model: HO6353

Liên hệ
          0 Đánh giá

Hộp trữ lạnh từ -25oC đến 25oC, 36 lít BW25-36 Haier

Model: HO9906

Liên hệ
          0 Đánh giá

Hộp trữ lạnh từ -25oC đến 25oC, 36 lít BW50-36 Haier

Model: HO2816

Liên hệ
          0 Đánh giá

Hộp trữ lạnh từ -25oC đến 25oC, 64 lít BW25-64 Haier

Model: HO6275

Liên hệ
          0 Đánh giá

Hộp bảo quản lạnh 2-6oC, 36 lít HZY-35B Haier

Model: HO7837

Liên hệ
          0 Đánh giá

Hộp bảo quản mẫu xách tay 58 lít BIOBASE

Model: HO7657

Liên hệ
          0 Đánh giá

Hộp bảo quản mẫu xách tay 54 lít BIOBASE

Model: HO6307

Liên hệ
          0 Đánh giá

Hộp bảo quản mẫu xách tay 33 lít BIOBASE

Model: HO6914

Liên hệ
          0 Đánh giá