STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ ấm CO2


Tủ ấm CO2 80 lít (có tiệt trùng UV) BJPX-C80 BioBase

Model: TU2110

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm CO2 160 lít (có tiệt trùng UV) BJPX-C160 BioBase

Model: TU4806

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm CO2 50 lít (có tiệt trùng UV) BJPX-C50 BioBase

Model: TU5372

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm CO2 80 lít HCP-80 Haier

Model: TU7282

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm CO2 258 lít HCP-258 Haier

Model: TU8832

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm CO2 168 lít HCP-168 Haier

Model: TU9336

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm CO2 (có tiệt trùng UV) 160 lít BJPX-C160

Model: TU9448

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm CO2 (có tiệt trùng UV) BJPX-C80 BioBase

Model: TU2954

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm CO2 Astec

Model: TU5885

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm CO2 100 lít LCO-165AI Daihan Labtech

Model: TU8962

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm CO2 50 lít LCO-065AI Daihan Labtech

Model: TU9041

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm CO2 150 lít LCO-265AI Daihan Labtech

Model: TU4845

Liên hệ
          0 Đánh giá