STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ bảo quản xác


Tủ bảo quản sinh phẩm -25oC, 262 lít DW-25L262 Haier

Model: TU2008

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ bảo quản tử thi -20 đến -5oC, 2 ngăn MMC 2.2- Evermed

Model: TU9504

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ bảo quản tử thi 0 – 10oC, 2 ngăn MMC 2.2+ Evermed

Model: TU3145

Liên hệ
          0 Đánh giá