STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ bảo quản dược phẩm


Tủ lạnh bảo quản mẫu 260 lít, 2 – 8oC Biobase BPR-5V260

Model: TU2765

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh đựng vacxin sinh phẩm 650 lít BXC-V650M Biobase

Model: TU9017

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ mát bảo quản mẫu 2 – 8oC, 120 lít, BXC-V120M Biobase

Model: TU9235

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ mát bảo quản mẫu 260 lít BXC-V260M Biobase

Model: TU5471

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh trữ máu - Tủ bảo quản 2 đến 15 độ C

Model: TU4132

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh bảo quản mẫu 600 lít, 0 – 15oC Evermed LR 625

Model: TU3396

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ bảo quản mẫu 0 đến +15oC Evermed LR 270

Model: TU3163

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ mát bảo quản mẫu 2°C đến 8°C (loại 250 lít)

Model: TU8127

Liên hệ
          0 Đánh giá