STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ an toàn sinh học


Tủ an toàn cấp I 0.9m (để bàn) BIOBASE

Model: TU7413

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn cấp I 0.7m (để bàn) BIOBASE

Model: TU1910

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn cấp I 0.55m (để bàn) Biobase

Model: TU3463

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp III, 1.5m Biobase

Model: TU9874

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp III BSC-1500IIIX BioBase

Model: TU9088

Liên hệ
          0 Đánh giá

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ LOẠI BỎ FORMALDEHYDE

Model: MA7019

Liên hệ
          0 Đánh giá

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

Model: MA7621

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2 (tủ đơn) BSC-700IIA2-Z Biobase

Model: TU1974

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2, B2 (1500mm) LCB-0153B-B2 Labtech

Model: TU9845

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2, B2 (1200mm) LCB-0123B-B2 Labtech

Model: TU3070

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2, B2 (1800mm) LCB-0183B-B2 Labtech

Model: TU9903

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2 (1.8m) LCB-0183B-A2 Labtech

Model: TU8615

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2, type A2 HR40-IIA2 Haier BioMedical

Model: TU9682

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2, A2, liền khối 1.8m Labtech

Model: TU5756

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2, A2, liền khối 1.5m Labtech

Model: TU4787

Liên hệ
          0 Đánh giá