STECH International

Hotline

0918.682.088

Micropipet AHN- Đức


Micropipette cố định thể tích pipet4u pro 10,000µl (10ml) AHN

Model: MI1369

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipette cố định thể tích pipet4u pro 5,000µl (5ml) AHN

Model: MI2016

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipette cố định thể tích pipet4u pro 2,500µl (2.5ml) AHN

Model: MI2880

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipette cố định thể tích pipet4u pro 2,000µl (2ml) AHN

Model: MI7844

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipette cố định thể tích pipet4u pro 1,000µl (1ml) AHN

Model: MI2803

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipette cố định thể tích pipet4u pro 500µl AHN

Model: MI5822

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipette cố định thể tích pipet4u pro 250µl AHN

Model: MI9718

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipette cố định thể tích pipet4u pro 200µl AHN

Model: MI7201

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipette cố định thể tích pipet4u pro 100µl AHN

Model: MI5034

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipette cố định thể tích pipet4u pro 50µl AHN

Model: MI7485

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipette cố định thể tích pipet4u pro 25µl AHN

Model: MI7216

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipette cố định thể tích pipet4u pro 20µl AHN

Model: MI3906

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipette cố định thể tích pipet4u pro 10µl AHN

Model: MI3042

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipette cố định thể tích pipet4u pro 5µl AHN

Model: MI1224

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet thay đổi thể tích 12 kênh 5 – 50 µl AHN

Model: MI8804

Liên hệ
          0 Đánh giá

Micropipet thay đổi thể tích 12 kênh 0.5 – 10 µl AHN

Model: MI7081

Liên hệ
          0 Đánh giá