STECH International

Hotline

0918.682.088

Máy đo nước đa chỉ tiêu


Máy đo độ dẫn/TDS/độ mặn/nhiệt độ cầm tay Apera

Model: MA7368

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đo pH/độ dẫn/TDS/mV/nhiệt độ cầm tay Apera

Model: MA9397

Liên hệ
          0 Đánh giá

Máy đo độ dẫn/TDS/nhiệt độ cầm tay Apera

Model: MA7484

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bút đo TDS/ nhiệt độ Apera

Model: BU6815

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bút đo đa chỉ tiêu EC/TDS/độ mặn Apera

Model: BU6121

Liên hệ
          0 Đánh giá

Bút đo ORP/nhiệt độ trong nước Apera

Model: BU5311

Liên hệ
          0 Đánh giá