STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ lạnh âm sâu -86oC


Tủ lạnh âm sâu -86oC (dạng nằm ngang 455 lít)

Model: TU6641

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh âm sâu -86oC (dạng nằm ngang 331 lít)

Model: TU7166

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh âm sâu -86oC (dạng nằm ngang 207 lít)

Model: TU7808

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ lạnh âm sâu -90oC, loại đứng, 714 lít Daihan

Model: TU4961

Liên hệ
          0 Đánh giá