STECH International

Hotline

0918.682.088

Tủ an toàn sinh học cấp 2


Tủ an toàn sinh học cấp 2 (tủ đơn) BSC-700IIA2-Z Biobase

Model: TU1974

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2, B2 (1500mm) LCB-0153B-B2 Labtech

Model: TU9845

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2, B2 (1200mm) LCB-0123B-B2 Labtech

Model: TU3070

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2, B2 (1800mm) LCB-0183B-B2 Labtech

Model: TU9903

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2 (1.8m) LCB-0183B-A2 Labtech

Model: TU8615

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2, type A2 HR40-IIA2 Haier BioMedical

Model: TU9682

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2, A2, liền khối 1.8m Labtech

Model: TU5756

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2, A2, liền khối 1.5m Labtech

Model: TU4787

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2, A2, liền khối Labtech

Model: TU1590

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ an toàn sinh học cấp 2, A2, liền khối 1.2m Labtech

Model: TU6189

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II loại B2, 1.8m Biobase

Model: TU9517

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II loại B2, 1.3m Biobase

Model: TU9479

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II loại B2, 1.1m Biobase

Model: TU2304

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 (tủ ba) Biobase

Model: TU7804

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2, type A2 (tủ đôi) Biobase

Model: TU3764

Liên hệ
          0 Đánh giá