STECH International

Hotline

0918.682.088

Quang phổ phát xạ ICP


Hệ thống quang phổ phát xạ Plasma (ICP-OES)

Model: HE7149

Liên hệ
          0 Đánh giá