STECH International

Hotline

0918.682.088

Quang phổ UV- VIS


Máy quang phổ 2 chùm tia UV-VIS

Model: MA9506

Liên hệ
          0 Đánh giá

QUANG PHỔ UV-VIS SHIMADZU

Model: QU4592

Liên hệ
          0 Đánh giá

QUANG PHỔ HAI CHÙM TIA

Model: QU2900

Liên hệ
          0 Đánh giá

HỆ THỐNG QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KIẾN

Model: HE5421

Liên hệ
          0 Đánh giá

QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN

Model: QU8126

Liên hệ
          0 Đánh giá

MÁY ĐO QUANG PHỔ UV-VIS

Model: MA5678

Liên hệ
          0 Đánh giá

MÁY QUANG PHỔ SO MÀU UV-VIS

Model: MA5044

Liên hệ
          0 Đánh giá