STECH International

Hotline

0918.682.088

Kính lúp để bàn


Kính lúp để bàn, 8X, đèn LED SK102L8 SEKI Optical

Model: KI1322

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính lúp để bàn, 5X, đèn LED SK102L5 SEKI Optical

Model: KI1297

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính lúp để bàn, 3X, đèn LED SK102L3 SEKI Optical

Model: KI8752

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính lúp để bàn, 8X, đèn huỳnh quang SK102A08 SEKI Optical

Model: KI3275

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính lúp để bàn, 5X, đèn huỳnh quang SK102A05 SEKI Optical

Model: KI7407

Liên hệ
          0 Đánh giá