STECH International

Hotline

0918.682.088

Các loại khác


Tủ làm ấm dịch truyền 351 lít HYR-351 Haier

Model: TU1596

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ làm ấm túi máu, dịch truyền 111 lít HYR-111 Haier

Model: TU3374

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm vi sinh 88 lít SH-CH-88G SH Scientific

Model: TU6941

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm vi sinh 54 lít SH-CH-54G SH Scientific

Model: TU9099

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm 162 lít (lòng tủ inox, có chương trình) Boxun

Model: TU5122

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ ẤM 52 lít (lòng tủ Inox) HPX-9052MBE Boxun

Model: TU3727

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm 850 lít đối lưu cưỡng bức IC850 Amerex

Model: TU1564

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm 500 lít đối lưu cưỡng bức IC500 Amerex

Model: TU3197

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm 320 lít đối lưu cưỡng bức IC320 Amerex

Model: TU4283

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm 150 lít đối lưu cưỡng bức IC150 Amerex – Mỹ

Model: TU4960

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm 80 lít đối lưu cưỡng bức IC80 Amerex

Model: TU2374

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm đối lưu tự nhiên 32 lít WIG-32 Witeg

Model: TU6024

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm đối lưu tự nhiên 50lít WIG-50 Witeg

Model: TU8725

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm đối lưu tự nhiên 105 lít WIG-105 Witeg

Model: TU7730

Liên hệ
          0 Đánh giá

Tủ ấm đối lưu cưỡng bức 105 lít WIF-105 Witeg

Model: TU1322

Liên hệ
          0 Đánh giá

TỦ ẤM MEMMERT

Model: TU6230

Liên hệ
          0 Đánh giá