STECH International

Hotline

0918.682.088

Kính lúp kẹp bàn


Kính lúp kẹp bàn, 8X, đèn LED, SK103L8 SEKI Optical

Model: KI2370

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính lúp kẹp bàn, 5X, đèn LED SK103L5 SEKI Optical

Model: KI4376

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính lúp kẹp bàn, 3X, đèn LED SK103L3 SEKI Optical

Model: KI7001

Liên hệ
          0 Đánh giá