STECH International

Hotline

0918.682.088

Kính hiển vi kỹ thuật số


Kính hiển vi Dino phóng đại 800 lần Dino-2Mp-800X (THB-800X)

Model: KI4305

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi Dino phóng đại 200 lần Dino-2Mp-200X (THB-200X)

Model: KI8761

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi kỹ thuật số độ phóng đại 300 lần

Model: KI5743

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi kỹ thuật số Dino phóng đại 1000 lần

Model: KI8040

Liên hệ
          0 Đánh giá