STECH International

Hotline

0918.682.088

Kính hiển vi 1 mắt


Kính hiển vi 1600 lần

Model: KI5457

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi 1 mắt

Model: KI7107

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi 1 mắt phóng đại 640 lần

Model: KI9256

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi soi ngao giống

Model: KI3934

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi soi tôm giống

Model: KI6790

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi soi ấu trùng ngao

Model: KI8213

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi soi ấu trùng tôm

Model: KI7008

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi kiểm tra tinh trùng heo

Model: KI4510

Liên hệ
          0 Đánh giá

Kính hiển vi soi tinh trùng heo

Model: KI4667

Liên hệ
          0 Đánh giá